Zachęcamy do zapoznania się z najczęstszymi pytaniami i problemami naszych klientów. Wyjaśnione poniżej kwestie zobrazują Państwu sytuację prawną, która na pierwszy rzut oka może wydawać się skomplikowana.
W celu uzyskania więcej szczegółów – zapraszamy oczywiście do naszej kancelarii. Tam nasi prawnicy po zagłębieniu się w problem przygotują dla Państwa oczekiwane rozwiązanie.

Czyli krótka analiza na podstawie ostatnich wyroków naszych Klientów. Zaskoczenie i przygnębienie malują się na twarzach Klientów, którzy słyszą, iż za jazdę pojazdem w stanie nietrzeźwości przepisy prawa karnego materialnego przewidują : – minimum 3 lata zakazu prowadzenia pojazów mechanicznych, – 5 tysiecy złotych świadczenia na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (dalej Funduszu),…

Asumptem do tego krótkiego tekstu stała się sprawa Klienta kancelarii, którego zatrzymano do kontroli drogowej w wyniku podejrzenia posiadania znacznych ilości środków odurzających. W toku przeszukania ujawniono jedynie nieznaczną ilość marihuany (12 g) co stało się podstawą do poddania Klienta testom na zawartość narkotyków. Oba wykonane testy w kierunku marihuany jak i amfetaminy dały niestety…

W ostatnim okresie w sprawach rozwodowych czy rodzinnych w ogólności coraz częściej spotyka się dowody w postaci nagrań rozmów z pomocą których strona usiłuje udowodnić określone argumenty. Szkopuł polega na tym, iż druga strona na ogół nie wie, iż jest nagrywana. Jest to niewątpliwie kusząca perspektywa, z uwagi na fakt, iż pozostająca w niewiedzy nagrywana…

Poniższe wskazówki sukcesu nie zagwarantują, ale na pewno zminimalizują ryzyko popełnienia błędu. 1. zachowaj spokój i opanowanie, nie wdawaj się z policjantami w przepychanki słowne, skoro poinformowano Cię, że zostajesz zatrzymany Twoje tłumaczenia stresem spotęgowane nie odwrócą biegu zdarzeń (chyba że zaszła pomyłka co do osoby o tożsamych danych), a mogą jedynie zaszkodzić, 2. jeżeli…

ZATRZYMANIE Zatrzymanie jest środkiem przymusu, stosowanym przez funkcjonariuszy policji i inne uprawnione służby. Zatrzymanie może trwać maksymalnie 72 godziny. Zgodnie z art. 244 k.p.k., zatrzymanie może nastąpić w sytuacji, gdy: istnieje uzasadnione przypuszczenie, że zatrzymany popełnił przestępstwo, zachodzi obawa ucieczki lub ukrycia  się tej osoby albo zatarcia śladów przestępstwa, nie można ustalić tożsamości zatrzymanego, istnieją…

Jestem oskarżonym Za oskarżonego uważa się osobę, przeciwko której wniesiono akt oskarżenia do Sądu oraz osobę, wobec której prokurator złożył wniosek o warunkowe umorzenie postępowania (art. 71 § 2 k.p.k.). Prawa oskarżonego Jako oskarżony, zyskujesz wiele uprawnień, których nie posiadałeś na etapie postępowania przygotowawczego, a o których warto pamiętać. Jako główne i najważniejsze należy wskazać:…

JESTEM PODEJRZANYM – CO ROBIĆ? W naszym życiu zdarzają się sytuacje, gdy  na skutek działania, czy to naszego, bądź też innych osób, lub też zupełnie przypadkowo, wzbudzamy zainteresowanie organów ścigania. Przy zaistnieniu takich okoliczności zawsze powinno się interweniować. Nasza bierność w przypadku bycia podejrzanym może nam tylko zaszkodzić. Dlatego też tak ważna jest znajomość naszych…

JESTEM POKRZYWDZONY – CO ROBIĆ? Zostałeś pokrzywdzony przestępnym działaniem innej osoby? Ktoś Cie znieważył, oszukał lub pobił? Padłeś ofiarą przemocy? Jeśli czujesz, że zostałeś w jakikolwiek sposób skrzywdzony, powinieneś interweniować! Pamiętaj, że pod ochroną prawa są Twoje dobra, takie jak: mienie, zdrowie, wolność, godność. Jeżeli Twoje dobra zostały w jakikolwiek naruszone, powinieneś złożyć zawiadomienie o…

Niejednokrotnie zdarza się, iż przed postanowieniem o przedstawieniu zarzutu w chrakterze podejrzanego przesłuchuje się uprzednio daną osobę w charakterze świadka. Jest to sprytne posunięcie ze strony organów ścigania, za którym kryje się pewna pułapka, która może stać się źródłem dodatkowych kłopotów. W przypadku gdy jesteśmy przesłuchani w charakterze podejrzanego mamy pełne spectrum działania. Możemy nie…

Tok postępowania w sprawie przestępstwa skarbowego, co do zasady, podlega takim samym regulacjom jak postępowanie w zwykłych sprawach karnych. Dlatego też należy wskazać, iż uwagi i rady, podane w innych artykułach dotyczących postępowania karnego, są odpowiednie także dla tego typu przestępstw. Nie ulega jednak wątpliwości, że przepisy Kodeksu karnego skarbowego w treści swej zawierają także…

Niezbędnik oskarżonego masz prawo do przeglądania akt sprawy i sporządzania odpisów oraz uzyskania kserokopii (art. 152 k.p.k.), masz prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza, w przypadku gdy nie władasz w wystarczającym stopniu językiem polskim (art. 72 § 1 k.p.k.), masz prawo zadawać pytania wszystkim osobom przesłuchiwanym na rozprawie, masz prawo do składania wniosku o…

Niejednokrotnie decydując się na reprezentację stajemy przed dylematem wyboru prawnika. Sytuacja komplikuje się zwłaszcza w sprawach karnych, w których doszło do zatrzymania bądź aresztowania albowiem wówczas naszą decyzję musimy podjąć dość szybko. Z uwagi na mnogość kancelarii adwokackich wybór może okazać się nie lada wyzwaniem. Co zatem zrobić by zminimalizować ryzyko popełnienia pomyłki? Istotnym jest…

Page 1 of 21 2