JESTEM POKRZYWDZONY – CO ROBIĆ?

Zostałeś pokrzywdzony przestępnym działaniem innej osoby? Ktoś Cie znieważył, oszukał lub pobił? Padłeś ofiarą przemocy?

Jeśli czujesz, że zostałeś w jakikolwiek sposób skrzywdzony, powinieneś interweniować!

Pamiętaj, że pod ochroną prawa są Twoje dobra, takie jak:

mienie,
zdrowie,
wolność,
godność.

Jeżeli Twoje dobra zostały w jakikolwiek naruszone, powinieneś złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Zawiadomienie możesz złożyć pisemnie. Aby je złożyć, udaj się do najbliższego komisariatu policji lub jednostki prokuratury. Nic nie stoi na przeszkodzie, abyś wysłał takie zawiadomienie za pośrednictwem poczty na adres organu. Istnieje także możliwość ustnego złożenia zawiadomienia poprzez opowiedzenie policjantowi, bądź prokuratorowi o całym zajściu. Po skutecznym złożeniu zawiadomienia, odpowiedni organ może Ci od razu przesłuchać w charakterze świadka. W takim przypadku nie tylko zawiadomienie, ale również przesłuchanie zostaną zaprotokołowane przez organ przeprowadzający czynność. Na końcu zostaniesz zaznajomiony treścią protokołu, a następnie będzie musiał być przez Ciebie podpisany.

W przypadku naruszenia Twoich praw, stajesz się pokrzywdzonym, zyskując przy tym liczne prawa.

NIEZBĘDNIK POKRZYWDZONEGO:

masz prawo do korzystania z pomocy adwokata (art. 87 § 1 k.p.k). W przypadku gdy nie stać Ci na jego wynajęcie, masz zawsze prawo prosić o przyznanie adwokata z urzędu (art. 87 § 1 k.p.k. oraz 88 k.p.k.),
masz prawo składać wnioski (art. 315 § 1 k.p.k.),
w przypadku gdy nie możesz stawić się na policji lub w prokuraturze z powodu choroby, przebywania za granicą, możliwe jest przeprowadzenie przesłuchania na odległość lub w miejscu Twojego pobytu (art. 177 § 1a – 2 k.p.k.),
jeśli pokrzywdzony jest osobą starszą, małoletnią lub nieporadną, zawsze może działać w toku postępowania z pomocą rodziców lub opiekunów (art. 51 § 2-3 k.p.k.),
masz prawo zwrócić się do sądu z żądaniem przesłuchania świadka, gdy zachodzi niebezpieczeństwo, iż nie będzie możliwe jego przesłuchanie na rozprawie (art. 316 § 3 k.p.k.),
masz prawo do odszkodowania. Abyś mógł z niego skorzystać, powinieneś złożyć przed odpowiednim organem wniosek o orzeczenie obowiązku naprawienia wyrządzonej Ci szkody w całości lub w części przed zakończeniem pierwszego przesłuchania na rozprawie. Dodatkowo, należy pamiętać, że przed pierwszą rozprawą powinieneś złożyć oświadczenie wskazujące na to, że chcesz być oskarżycielem posiłkowym ( czyli chcesz działać obok prokurator jako oskarżyciel). Mając status oskarżyciela posiłkowego zyskujesz w toku postępowania dodatkowe prawa. W  takim przypadku warto zastanowić się nad skorzystaniem z usług adwokata,
masz prawo żądać okazania Ci osoby podejrzanego w sposób uniemożliwiający mu rozpoznanie Twojej osoby np. przez lustro weneckie (art. 173 § 2 k.p.k.),
w każdym momencie postępowania, jeśli zaczniesz mieć wątpliwości co do bezstronności osób prowadzących sprawę, masz prawo złożyć wniosek o wyłączenie tej osoby (art. 42 § 1 k.p.k. oraz art. 47 k.p.k.),
w przypadku powołania biegłego, masz możliwość zapoznać się z jego opinią, a także wziąć udział w jego przesłuchaniu (art. 318 k.p.k.),
masz prawo, za zgodą organu prowadzącego postępowanie, przeglądać akta sprawy i sporządzać odpisy, możesz wnioskować o kserokopie poszczególnych kart akt sprawy. W przypadku uzyskania odmowy w tym zakresie masz prawo do złożenia zażalenia na taką decyzję (art. 156 § 1 k.p.k. oraz art. 159 k.p.k.),
masz prawo korzystać z pomocy mediatora. Pamiętaj jednak, że jest to Twoje prawo, a nie obowiązek, tylko od Ciebie zależy czy chcesz z niego korzystać (art. 23a § 1 k.p.k.),
masz prawo do złożenia samodzielnego aktu oskarżenia do sądu, gdy w określonych prawem przypadkach organ prowadzący nie widzi potrzeby prowadzenia postępowania w Twojej sprawie (art. 55 § 1-2 k.p.k.). W takim wypadku rozważnym ruchem będzie skorzystanie z pomocy adwokata przy sporządzaniu takiego pisma.
masz prawo wnieść zażalenie w przypadku gdy w ciągu 6 tygodni od złożenia zawiadomienia o przestępstwie nie otrzymałeś żadnych informacji dotyczących konkretnych działań od policji lub prokuratury (art. 306 § 3 k.p.k.),
masz prawo złożyć zażalenie na odmowę wszczęcia śledztwa oraz na umorzenie śledztwa (art. 306 k.p.k.),
możesz złożyć zażalenie na czynności naruszające Twoje prawa ( art. 302 § 2 k.p.k.)

CategoryPrawo karne