W ostatnim okresie w sprawach rozwodowych czy rodzinnych w ogólności coraz częściej spotyka się dowody w postaci nagrań rozmów z pomocą których strona usiłuje udowodnić określone argumenty. Szkopuł polega na tym, iż druga strona na ogół nie wie, iż jest nagrywana.

Jest to niewątpliwie kusząca perspektywa, z uwagi na fakt, iż pozostająca w niewiedzy nagrywana osoba na ogół zachowuje się naturalnie, spontanicznie i częstokroć emocjonalnie nierzadko dostarczając tym samym dowodów na swoją niekorzyść. W związku z tematem posta poniżej zawarte zostały najczęstsze pytania ze strony Klientów Kancelarii odnośnie problematyki utrwalania rozmów wraz z krótkimi odpowiedziami.

Czy powinienem uprzedzić o fakcie nagrywania ?

odp. Nie. Nie stanowi złamania prawa nagrywanie rozmowy, w której uczestniczymy bez ubiegania się o zgodę naszego rozmówcy. Nawet zdecydowany sprzeciw tej osoby, po ujawnieniu faktu nagrywania, nie jest wystarczającym hamulcem do tego by takiego z takiego nagrania następczo nie skorzystać. Na marginesie poinformowanie rozmówcy o tym, iż mamy zamiar nagrywać osobę z oczywistego względu zniweczyło by sens samego nagrywania.

Czy wszystkie nagrania są legalne ?

odp. Tu niestety nie ma odpowiedzi twierdzącej. Otóż legalne są nagrania rozmów, w których uczestniczymy nawet pomimo niewiedzy naszego rozmówcy o fakcie nagrywania. Nie są w świetle polskiego prawa legalne prywatne podsłuchy, tj. utrwalanie rozmów, w toku których padają treści dla nas nieprzeznaczone. Odpowiedzialność karną w tym zakresie kreuje art. 267 § 3 kk przewidujący za ten czyn karę, grzywny, bądź pozbawienia wolności do lat 2.

Tytułem przykładu sytuacji całkowicie legalnej – małżonek nagrywa swoją kłótnię z żoną za pomocą ukrytego smartfona bądź dyktafonu.

Z kolei przykład nielegalnego podsłuchu – małżonka umieszcza w samochodzie męża ukryty dyktafon nagrywający jego rozmowy podczas podróży służbowej.

W dużym uproszczeniu o tym czy możemy nagrywać decyduje prosta okoliczność, Jeżeli nie jesteśmy adresatem wypowiedzi to nagrywać nie możemy, jeżeli jesteśmy śmiało możemy utrwalić rozmowę?

Czy nielegalny podsłuch mogę wykorzystać w sprawie rozwodowej?

odp. Tak i ta odpowiedź może wielu zaskoczyć. Pomimo iż jak wskazano wyżej art. 267 § 3 zakazuje podsłuchiwania np. pomiędzy małżonkami to jednak uzyskany z takiego podsłuchu dowód – nagranie będzie pełnowartościowym dowodem w sprawie np. o rozwód i nie zostanie zdyskwalifikowane tylko dlatego, że zostało uzyskane w sposób niezgodny z prawem.

Co będę miał zarzuty w postępowaniu karnym gdy podsłuchiwałem małżonka bez jego wiedzy celem uzyskania nieprzeznaczonych dla mnie informacji?

odp. Najprawdopodobniej tak z art. 267 § 3 kk. Jednak orzecznictwo jest tu dość liberalne i sprawy, po wykazaniu, iż motywacją było przekonanie się np. o romansie męża, często kończą się umorzeniem bądź warunkowym umorzeniem postępowania karnego ewentualnie wyrokiem skazującym na karę np. grzywny.

Zobacz więcej:

CategoryPrawo rodzinne