W ostatnim okresie w sprawach rozwodowych czy rodzinnych w ogólności coraz częściej spotyka się dowody w postaci nagrań rozmów z pomocą których strona usiłuje udowodnić określone argumenty. Szkopuł polega na tym, iż druga strona na ogół nie wie, iż jest nagrywana. Jest to niewątpliwie kusząca perspektywa, z uwagi na fakt, iż pozostająca w niewiedzy nagrywana…

Ile kosztuje sprawa o rozwód/ separację? Składając pozew o rozwód lub wniosek o separację należy uiścić opłatę wynoszącą 600 zł, która jest stała. Jej wysokość jest niezmienna niezależnie od tego czy składamy pozew bez orzekania o winie czy z orzeczeniem o winie. Nie wypływają na to również okoliczności dotyczące tego ile mamy dzieci i jakiej…

Rozwód jest niewątpliwie, statystycznie, jednym z najbardziej traumatycznych doświadczeń w życiu człowieka. Niewątpliwie powzięcie informacji o rozwodzie bądź od partnera bądź z sądu poprzez odebranie odpisu pozwu rozwodowego od wciąż aktualnego małżonka wyzwala bardzo silne emocje. Wówczas stres i emocje nie są najlepszym doradcą naszych działań. Częstokroć pretensje, urazy bądź chęć odwetu względem małżonka może…

Ustalenie kontaktów z dzieckiem następuje poprzez złożenie odpowiedniego wniosku przez któregoś rodziców, najczęściej w toku postępowania rozwodowego, toczącego się przed Sądem Okręgowym. W sytuacji w której rodzice nie są małżeństwem lub są małżeństwem żyjącym oddzielnie i nie toczy się sprawa o rozwód możliwe jest złożenie wniosku o ustalenie kontaktów do sądu. Wówczas właściwym do rozpoznania…