Adw. Marcin Szewczyk

Awokat Izby Adwokackiej w Olsztynie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Sędzia Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Olsztynie.

W latach 2005 – 2008 współpracował z kancelariami adwokackimi zajmującymi się sprawami z zakresu prawa karnego i cywilnego, w tym rodzinnego.

W latach 2010 – 2012 wspólnik w wieloosobowej kancelarii prawnej w Olsztynie, gdzie kierował działem spraw karnych, w tym karnych – gospodarczych.

Od 2012 r. prowadzi Kancelarię Prawa Karnego i Rodzinnego w Olsztynie wraz z oddziałami w Giżycku oraz w Dobrym Mieście. W ramach działalności adwokackiej zajmuje się w głównej mierze sprawami karnymi, rodzinnymi i spadkowymi.

Posiada bogate doświadczenie w występowaniu przed sądami. W swojej dotychczasowej praktyce, jako obrońca bronił swoich Klientów m.in. w medialnych procesach politycznych, tzw. przestępstw białych kołnierzyków, członków zarządu spółek kapitałowych, korupcji, zorganizowanych grup przestępczych, handlu narkotykami i ludźmi, zabójstw, wypadków samochodowych, przemytu papierosów, handlu bronią.

Jako obrońca wielokrotnie efektywnie broniąc Klientów, wyspecjalizował się także w w sprawach z zakresu tzw. błędu medycznego oraz przestępstw przeciwko wolności seksualnej i seksualności.

Równolegle do spraw karnych adwokat Marcin Szewczyk prowadzi sprawy rodzinne i spadkowe, w których legitymuje się wieloletnim doświadczeniem i skutecznością działania.

Prelegent szkoleń dla przedsiębiorców z dziedziny prawa karnego. Autor publikacji dotyczących prawa karnego w olsztyńskim wydaniu Gazety Wyborczej. Wielokrotnie wypowiadał się w charakterze eksperta w lokalnych i ogólnopolskich mediach.