Adwokat Olsztyn prawo karne

Kancelaria Adwokacka Adw. Marcina Szewczyka zapewnia kompleksową i profesjonalną obsługę w ramach prowadzenia spraw karnych przed sądami powszechnymi we wszystkich instancjach oraz Sądem Najwyższym. Kancelaria reprezentuje Klientów na terenie całego kraju. W szczególności reprezentujemy Klientów:

– w postępowaniu przygotowawczym przed organami ścigania
– w postępowaniu sądowym przed sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi oraz Sądem Najwyższym
– obrony obwinionych w sprawach o wykroczenia
– reprezentacji pokrzywdzonych przestępstwem w postępowaniu karnym
– sporządzanie opinii prawnych, udzielanie porad prawnych.

W postępowaniu wykonawczym, po uprawomocnieniu się wyroku karnego, Kancelaria Adwokacka specjalizuje się w zapewnieniu pomocy prawnej skazanym. Od wielu lat skutecznie reprezentuje Klientów przed sądem w postępowaniach, których przedmiotem jest :

– dozór elektroniczny,
– skrócenie okresy wykonywania środka karnego,
– odroczenie wykonania kary,
– warunkowe przedterminowe zwolnienie,
– udzielenie przerwy w karze.