Niejednokrotnie decydując się na reprezentację stajemy przed dylematem wyboru prawnika.
Sytuacja komplikuje się zwłaszcza w sprawach karnych, w których doszło do zatrzymania
bądź aresztowania albowiem wówczas naszą decyzję musimy podjąć dość szybko. Z uwagi na
mnogość kancelarii adwokackich wybór może okazać się nie lada wyzwaniem. Co zatem
zrobić by zminimalizować ryzyko popełnienia pomyłki?

Istotnym jest aby adwokat, któremu chcemy powierzyć  naszą obronę bądź też osoby nam
bliskiej był praktykiem w sprawach karnych. Teoretycznie każdy adwokat ma prawo bronić w
sprawie karnej, w praktyce jednak nie wszyscy adwokaci prowadzą takie sprawy. Ważne jest
by reprezentujący nas adwokat miał także odpowiednie doświadczenie w prowadzeniu
spraw karnych, w szczególności by już wcześniej bronił swoich Klientów w podobnej sprawie
naszej bądź też osoby nam bliskiej. Niejednokrotnie już pierwsza rozmowa z adwokatem o
sprawie może wskazać nam czy jest on osobą kompetentną, czy sprawnie porusza się w
materii prawa karnego czy procedury karnej. Warto wówczas zapytać mecenasa o jego
doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw, znajomość zagadnień związanych ze sprawą
itp. .

Od 1lipca 2015 r. wejdą w życie znowelizowane przepisy kodeksu postępowania karnego,
które umożliwią radcom prawnym obronę w sprawach karnych (wcześniej zarezerwowane to
było wyłącznie dla adwokatów).  O ile z pewnością radcom prawnym, jako przyszłym
obrońcom, nie można odmówić braku przygotowania merytorycznego czy też dobrych chęci,
to doświadczenie w tego typu sprawach daje zdecydowana przewagę adwokatom.

CategoryPrawo karne