Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Informacje dla klientów


Współpraca z Kancelarią Prawa Karnego Adwokata Marcina Szewczyka może mieć zróżnicowany charakter.
 

Najpowszechniejszą formą jest doradztwo prawne. Udzielanie porad prawnych następuje wyłącznie podczas osobistych spotkań z adwokatem w kancelarii bądź też drogą mailową, po uprzednim dokonaniu płatności na rachunek bankowy dedykowany kancelarii. Kancelaria nie udziela porad drogą telefoniczną, za wyjątkiem konsultacji w ramach prowadzonej sprawy.
 
Kancelaria sporządza także opinie prawne na zamówienie Klienta. Są to obszerne analizy wybranych zagadnień i problemów prawnych. Analizy te mają charakter kompleksowy i częstokroć bazują nie tylko na wiedzy samego autora, ale i orzecznictwie sądów powszechnych, w tym w szczególności Sądu Najwyższego, a także komentarzach i publikacjach autorytetów prawniczych.
 
Kwintesencją usług świadczonych przez Kancelarię jest obrona Klientów w sprawach karnych. Kancelaria Prawa Karnego Adwokata Marcina Szewczyka podejmuje się obrony Klientów przed sądami wszystkich instancji, na terenie całego kraju. Reprezentuje swoich Klientów także w postępowaniach dyscyplinarnych, gdzie niejednokrotnie mają zastosowanie przepisy kodeksu postępowania karnego.
 
Obronę Klienta rozpoczyna podpisanie „upoważnienia do obrony”, co jest niczym innym jak pełnomocnictwem udzielonym mecenasowi do reprezentacji Klienta. Niestety często zdarza się, iż Klient nie może osobiście podpisać pełnomocnictwa z uwagi, iż jest zatrzymany bądź już tymczasowo aresztowany. Ustawodawca przewidział taką sytuację, zgodnie z art. 83 § 1. Kodeksu postępowania karnego  „obrońcę ustanawia oskarżony; do czasu ustanowienia obrońcy przez oskarżonego pozbawionego wolności, obrońcę może ustanowić inna osoba, o czym niezwłocznie zawiadamia się oskarżonego.” Zgodnie z powyższym obrońcę może ustanowić małżonek, brat, siostra czy nawet znajomy osoby zatrzymanej bądź tymczasowo aresztowanej. Podpisany dokument jest tzw. tymczasowym upoważnieniem do obrony
(pobierz tymczasowe upoważnienie do obrony).
 
W przypadku udzielenia upoważnienia do obrony osoby zatrzymanej bądź tymczasowo aresztowanej Kancelaria podejmuje działania niezwłocznie. Działania te zmierzają do ustalenia wszelkich dostępnych informacji w zakresie sprawy, ewentualnego zarzutu bądź zarzutów, spotkania z osobą pozbawioną wolności celem ustalenia wstępnej linii obrony, rozmowy z osobą prowadzącą lub nadzorującą czynności w sprawie.
Bardzo ważnym aspektem dla Kancelarii jest wymiana informacji pomiędzy Klientem, a rodziną, która przynajmniej na początku nie może liczyć na osobisty kontakt z osobą pozbawioną wolności. Na tym etapie swoistym łącznikiem może być jedynie adwokat.
 
Od momentu udzielenia pełnomocnictwa i podjęcia działań przez Kancelarię Klient, będący pod jej opieką, może liczyć na pełne wsparcie i wykorzystanie wszelkich środków prawnych by osiągnąć możliwie najkorzystniejsze rozwiązanie dla Klienta.

Kancelaria Adwokacka Marcin Szewczyk

ul. Dąbrowszczaków 24/4, 10-541 Olsztyn
Czynne: pn-pt w godz. 8:00-17:00
Tel. 664 088 788,  adwokatszewczyk@gmail.com
 
Kancelaria Adwokacka Marcin Szewczyk Oddział w Giżycku

ul. Warszawska 7 a, 11-500 Giżycko
Tel. 664 088 788,  adwokatszewczyk@gmail.com
Czynne: pn-pt w godz. 10:30-16:30
Nr rachunku bankowego (Bank PKO BP) :

13 1020 3541 0000 5902 0213 4864