Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

BĘDĘ ZEZNAWAŁ W CHARAKTERZE ŚWIADKA

JESTEM ŚWIADKIEM - CO ROBIĆ?

 

NIEZBĘDNIK ŚWIADKA:

    obowiązek stawienia na wezwanie i pozostawania do dyspozycji organu procesowego do czasu zakończenia czynności (art. 177 k.p.k.)
    obowiązek składania zeznań (177 k.p.k.),
    obowiązek złożenia przyrzeczenia (art. 187 k.p.k.)
    obowiązek zeznawania prawdy
    prawo do odmowy składania zeznań i uchylenia się od odpowiedzi na pytanie ( art. 182 - 183 k.p.k.)
    prawo żądania przeprowadzenia okazania w sposób uniemożliwiający rozpoznanie osoby świadka przez osobę rozpoznawaną (art. 173 §2 k.p.k.),
    prawo żądania przesłuchania na rozprawie z wyłączeniem jawności (183 § 2 k.p.k.),
    prawo żądania zastrzeżenia danych związanych z miejscem zamieszkania, wyłącznej wiadomości prokuratora.

 

W postępowaniu przygotowawczym, jak również w postępowaniu sądowym zawsze może się zdarzyć, że w trakcie przesłuchania w charakterze świadka powiesz coś, co skieruje na Twoją osobę określone podejrzenia, a nawet spowoduje określoną odpowiedzialność karną. Takie zeznania mogą być podstawą dla poszukiwania przez organy ścigania potencjalnych dowodów Twojej winy, a w konsekwencji mogą doprowadzić do wysunięcia określonych oskarżeń wobec Ciebie. Dlatego też tak ważne jest, aby zawsze, gdy nie masz pewności  czy przypadkiem sprawa, w której masz zostać przesłuchany w charakterze świadka, nie dotyczy także Twojej osoby, uzyskaj poradę adwokata.

Pamiętaj, że gdy zostajesz wezwany na rozprawę w charakterze świadka, musisz się stawić! Niewywiązanie się z tego obowiązku może skutkować nałożeniem na świadka kary porządkowej w postaci:

    kary pieniężnej w wysokości do 10.000 złotych,
    zatrzymania i przymusowego doprowadzenia na przesłuchanie,
    kary aresztu do 30 dni.

Sąd może zastosować powyżej wskazane kary porządkowe także w przypadku  niestosowania się do poleceń, jak również w przypadku oddalenia się z miejsca przeprowadzania czynności przed jej przeprowadzeniem, jak również w przypadku odmowy składania zeznań, mimo pouczenia przez organ o istnieniu takiego obowiązku po stronie świadka.

Niezależnie od wskazywanego obowiązku stawienia się na wezwanie organu, zawsze możesz usprawiedliwić swoją nieobecności wskazując np. ciężką chorobę, która uniemożliwiła Ci stawienie się lub też inną poważną przeszkodę. Najważniejsze w takiej sytuacji jest odpowiednie uzasadnienie nieobecności np. stosownym dokumentem. W takich sytuacjach możliwe jest  przesłuchanie świadka w miejscu jego pobytu. Na złożenie usprawiedliwienia, jako świadek, masz 7 dni od daty doręczenia postanowienia wymierzającego karę porządkową.

Jeżeli doszło już do nałożenia kary pieniężnej - stosowne usprawiedliwienie nieobecności obliguje Sąd do uchylenia tego środka.

Będąc przesłuchiwanym w charakterze świadka, pamiętaj, że jesteś zobowiązany zeznawać prawdę, nie możesz jej także zatajać. Jeżeli w sposób świadomy ( a nie na przykład na skutek pomyłki, braku pamięci) zeznasz nieprawdę lub zataisz prawdę, podlegasz odpowiedzialności karnej za popełnienie przestępstwa określonego w art. 233 § 1 kodeksu karnego. Pamiętaj, że czyn ten jest zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 3.

 

KIEDY MOŻESZ ODMÓWIĆ SKŁADANIA ZEZNAŃ JAKO ŚWIADEK?

 

 

    Gdy jesteś osobą najbliższą dla osoby, której dane postępowanie dotyczy ( np. w przypadku gdy podejrzanym jest Twój, brat, syn, żona itd.). Należy tu zwrócić uwagę, że prawo do skorzystania z odmowy składania zeznań na tej podstawie trwa także po ustaniu małżeństwa lub przysposobienia. Wynika z tego, że nawet będąc po rozwodzie nie musisz zeznawać przeciwko byłemu małżonkowi. Podobnie sytuacja wygląda z dzieckiem, które adoptowałeś, a następnie adopcja została rozwiązana – osoba taka na gruncie prawa nadal należy do kręgu Twoich najbliższych (art. 182 § 1 i 2 k.p.k.).
    Gdy w innej toczącej się sprawie jesteś oskarżony o współudział w przestępstwie, którego dotyczy to postępowanie (art. 182 § 3 k.p.k.).

W obu tych sytuacjach skorzystanie z tego prawa jest możliwe tylko do momentu rozpoczęcia pierwszego zeznania w postępowaniu sądowym. Pamiętaj, że nawet jeśli złożyłeś jakieś wyjaśnienia policji, czy też prokuratorowi, zawsze możesz, aż do momentu zeznań przed Sądem, skorzystać z tego prawa. W takiej sytuacji wszelkie dokumenty, gdzie zostały zapisane Twoje wcześniejsze wypowiedzi, od tej chwili nie będą stanowiły dowodu, ani też nie będą mogły być odczytywane na rozprawie (art. 186 k.p.k.).

    Możliwe jest także uzyskanie zwolnienia od zeznawania, powołując się na szczególnie bliski stosunek osobisty z oskarżonym. W takiej sytuacji należy wystąpić o zwolnienie, a następnie, przed rozpoczęciem pierwszego przesłuchania w charakterze świadka przed Sądem, oświadczyć że ze zwolnienia tego się korzysta (art. 185 k.p.k.).

Kancelaria Adwokacka Marcin Szewczyk

ul. Dąbrowszczaków 24/4, 10-541 Olsztyn
Czynne: pn-pt w godz. 8:00-17:00
Tel. 664 088 788,  adwokatszewczyk@gmail.com
 
Kancelaria Adwokacka Marcin Szewczyk Oddział w Giżycku

ul. Warszawska 7 a, 11-500 Giżycko
Tel. 664 088 788,  adwokatszewczyk@gmail.com
Czynne: pn-pt w godz. 10:30-16:30
Nr rachunku bankowego (Bank PKO BP) :

13 1020 3541 0000 5902 0213 4864