Rozwód jest niewątpliwie, statystycznie, jednym z najbardziej traumatycznych doświadczeń w życiu człowieka. Niewątpliwie powzięcie informacji o rozwodzie bądź od partnera bądź z sądu poprzez odebranie odpisu pozwu rozwodowego od wciąż aktualnego małżonka wyzwala bardzo silne emocje.
Wówczas stres i emocje nie są najlepszym doradcą naszych działań. Częstokroć pretensje, urazy bądź chęć odwetu względem małżonka może sprawić, iż wdrożone decyzje nie muszą być dla nas optymalne, a niejednokrotnie mogą wręcz obrócić się na naszą niekorzyść. Z drugiej natomiast strony niejednokrotnie poczucie życiowej porażki i depresja mogą sprawić, iż nieświadomi istnienia swoich uprawnień, ulegniemy partnerowi, który zdeterminowany by uzyskać rozwód na swoich warunkach, wykorzysta naszą słabość i brak wiedzy.

Aby uniknąć wskazanych wyżej sytuacji i zadbać o swoje bezpieczeństwo, przed podjęciem istotnych decyzji,  najlepszym rozwiązaniem jest uzyskanie możliwie jak największej wiedzy odnośnie postępowania rozwodowego w ogólności , a także skonfrontowania owej wiedzy z naszą sytuacją. W tym celu warto umówić się na wizytę z doświadczonym w tego rodzaju sprawach adwokatem, który dokładnie zilustruje zagadnienia związane z rozwodem, a także doradzi optymalne działania w danej sytuacji. W wielu przypadkach właśnie rozmowa z doświadczonym fachowcem obiektywnie patrzącym na daną sprawę pozwala Klientowi na rzetelną ocenę swojej sytuacji, a także wybór właściwej strategii procesowej.

CategoryPrawo rodzinne