Zachęcamy do zapoznania się z najczęstszymi pytaniami i problemami naszych klientów. Wyjaśnione poniżej kwestie zobrazują Państwu sytuację prawną, która na pierwszy rzut oka może wydawać się skomplikowana.
W celu uzyskania więcej szczegółów – zapraszamy oczywiście do naszej kancelarii. Tam nasi prawnicy po zagłębieniu się w problem przygotują dla Państwa oczekiwane rozwiązanie.

Ile kosztuje sprawa o rozwód/ separację? Składając pozew o rozwód lub wniosek o separację należy uiścić opłatę wynoszącą 600 zł, która jest stała. Jej wysokość jest niezmienna niezależnie od tego czy składamy pozew bez orzekania o winie czy z orzeczeniem o winie. Nie wypływają na to również okoliczności dotyczące tego ile mamy dzieci i jakiej…

Rozwód jest niewątpliwie, statystycznie, jednym z najbardziej traumatycznych doświadczeń w życiu człowieka. Niewątpliwie powzięcie informacji o rozwodzie bądź od partnera bądź z sądu poprzez odebranie odpisu pozwu rozwodowego od wciąż aktualnego małżonka wyzwala bardzo silne emocje. Wówczas stres i emocje nie są najlepszym doradcą naszych działań. Częstokroć pretensje, urazy bądź chęć odwetu względem małżonka może…

Ustalenie kontaktów z dzieckiem następuje poprzez złożenie odpowiedniego wniosku przez któregoś rodziców, najczęściej w toku postępowania rozwodowego, toczącego się przed Sądem Okręgowym. W sytuacji w której rodzice nie są małżeństwem lub są małżeństwem żyjącym oddzielnie i nie toczy się sprawa o rozwód możliwe jest złożenie wniosku o ustalenie kontaktów do sądu. Wówczas właściwym do rozpoznania…

Jeżeli pomiędzy małżonkami w toku trwania małżenstwa obowiązywał ustrój wspólności majątkowej (małżonkowie nie podpisali intercyzy) po orzeczeniu przez Sąd rozwodu bądź separacji pomiędzy małżonkami mogą oni w konsekwencji podzielić się majątkiem zgormadzonym w trakcie trwania małżeństwa. Byli małżonkowie mogą podzielić się majątkiem: w drodze umowy w przypadku gdy wypracowali porozumienie co do przejęcia  określonych składników…

Page 2 of 2 1 2